maasvlakte twee

PUMA Projectorganisatie Uitbreiding  Maasvlakte. Deze naam stond voor de samenwerking van Boskalis en Van Oord om in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de tweede maasvlakte tot stand te brengen. Zij maakten een nieuw stuk Nederland in zee. Wat een uniek project. BAVO Deze naam stond voor een samenwerking van BAM en Volker Wessels. Zij verzorgden de complete infrastructuur op maasvlakte 2. Toen kwamen er bedrijven die zich gingen vestigen. RWG en APM. Container terminals die de grootste zeeschepen ter wereld kunnen laden en lossen, o.a. Combinatie Tiger, BAVO en Mourik waren werkzaam om deze enorme terreinen in te richten. Wij als Loonbedrijf Vijfvinkel mochten voor al deze bedrijven en aannemers werkzaamheden verrichten om een steentje bij te dragen aan dit immense project. 5 jaar heeft het geduurd om van woeste zee  een stuk land met haven te maken dat de toekomst van de Rotterdamse haven garandeert. Al deze jaren waren we  actief met mens en machine om zand, steen en water te verplaatsen en zo een plek te creëren waar de economie en de recreatie hun vruchten kunnen plukken. En nog steeds zijn we veel werkzaam op dit unieke stukje Nederland. Inmiddels is een groot terrein ingericht voor de SIF. Dit bedrijf gaat de fundatiepalen maken voor windmolenparken op zee. Ook hier hebben we met veel materieel geholpen om dit terrein bouwrijp te maken. Verder zijn we zeer regelmatig bezig op de zeewering om deze te beschermen tegen weer en wind en zo er voor te zorgen dat dit nieuwe stukje Nederland beschermd blijft tegen alle weersinvloeden.