Een knap staaltje techniek

Op cultuurtechnisch vlak verzorgen wij onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Aanleg en onderhoud van parken/sportvelden/bosobjecten
  • Maaien en verzorgen van dijken/openbaar groen
  • Maaien en maaikorven van watergangen
  • Delven en in profiel brengen van watergangen
  • Zaag en snipperwerk