Actief in de agrarische sector

Voor de agrarische sector verzorgen wij onder andere de volgende werkzaamheden voor u:

  • Inzet van dozerbak voor het egaliseren van landbouw percelen
  • Reinigen van drainagestelsels
  • Ploegen/diepwoelen/zaaibedbereiding
  • Inzaai van granen/grassen/koolzaad/groenbemesters en bieten
  • Oogsten van granen/grassen en koolzaad
  • maaien dmv cyclo- en klepelmaaier